Η Βασιλική Τζίκα γεννήθηκε το 1992 στη Λάρισα και ζει στη Χαλκίδα. Είναι εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο στη Βοιωτία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού» και είναι υποψήφια διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά εκπαιδευτικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους σχετικά με τη διδακτική μέθοδο project, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη «φωνή» των μαθητών, τις διαθεματικές δεξιότητες δια βίου μάθησης, τη συνεργασία, την εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών, τα συναισθήματα και τη διαφορετικότητα.