Η Διονυσία Σκούτα είναι νηπιαγωγός. Μένει στην Αθήνα και υπήρξε εργαζόμενη σε τράπεζα για μια δεκαετία.
Παρακολούθησε σεμινάρια Ειδικής Αγωγής και είναι κάτοχος πιστοποίησης γραφής Braille.
Είναι η πρώτη της προσπάθεια συγγραφής, ελπίζοντας να υπάρξει κατανόηση και ανταπόκριση!