ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ελένη Κυτίδου είναι απόφοιτος του τμήματος «Διαχείρισης Πληροφοριών» του Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στα τμήματα «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» του Α.Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ και «Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Ειδική Εκπαίδευση» του ΑΠΚΥ. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα στον τομέα της Πληροφορικής και της Εκπαίδευσης. Συμμετείχε σε συνέδρια ως βαθμολογήτρια εργασιών, ως μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής αλλά και ως εισηγήτρια σε θέματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Ειδικής Αγωγής. Το 2019 διορίστηκε στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει Εκπαιδευτική Ρομποτική στα Κ.Δ.Α.Π. Καβάλας και ασχολείται με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων.