Η Ευθυμία Σερλέτη γεννήθηκε στην Ελασσόνα Λάρισας. Εργάστηκε ως νηπιαγωγός, ως Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ως Σχολική Σύμβουλος Π.Α. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Φύλο.
Λογοτεχνικά κείμενά της, για ενήλικες και παιδιά, διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς και υπάρχουν σε συλλογικά βιβλία.