Ο Ζουμπούλης Ματζιαράκης γεννήθηκε το 1959 και είναι απόφοιτος του Τμήματος της Πολιτικής Οικονομίας του πανεπιστημίου PARIS VIII. Αποφοίτησε επίσης από την Ecole superieure prive de tchnologie de paris (τμήμα Αναλυτών-προγραμματιστών). Στην Ελλάδα επί σειρά ετών είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολείται με το επάγγελμα του φοροτέχνη-λογιστή.