Ο Νίκος Αμανατίδης εργάζεται εδώ και 30 χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης και αυτή τη στιγμή ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι επιμορφωτής και ερευνητής στους τομείς της Επιμόρφωσης Ενηλίκων, των Εκπαιδευτικών Καινοτομιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι ειδικός στην εφαρμογή και αξιολόγηση νέων διδακτικών μεθόδων με σημαντική εμπειρία στην κατάρτιση ενηλίκων και εκπαιδευτικών, στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων και σε παιδαγωγικές μεθόδους που σχετίζονται με τη βιωματική μάθηση. Διατηρεί, επίσης, συχνή επαφή με τους δασκάλους και διοργανωτές-προωθητές δραστηριοτήτων στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομιών στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, συνεργάζεται και με σχετικούς εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Πρόσφατα έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright για σπουδές στα Ινστιτούτα των ΗΠΑ και ολοκλήρωσε με επιτυχία τα μαθήματα στο California State University of Chico.