ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για τις αξίες, τη γνώση, την επικοινωνία και το παιχνίδι Η αληθινή γνώση μπορεί να μεταδοθεί στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, με διαδραστικά προγράμματα και την ουσιαστική επαφή. Οι αξίες και η ανάγκη της επικοινωνίας ενός μαθητή με τον περίγυρό του -τα άλλα παιδιά, τους δασκάλους, το σχολικό περιβάλλον, τους γονείς και τους φίλους- […]