ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Τι σχέση μπορεί να έχουν η λιβελούλα Σένια, η σκνίπα Φιόνα, η Βασίλισσα Φλερίνα με τη νεράιδα Μάργκω και το Φίλτρο της χαράς;